Pobyty pre alergikov

Zlepšite svoj imunitny systém, prídite k nám
bojovať s alergiologickými ochoreniami.


POBYT na HORÁCH + NÁVŠTEVY JASKYNE =
VLASTNÁ SPELEOTERAPIA.


VÍKENDOVÉ alebo TÝŽDŇOVÉ POBYTY


Pobyty pre alergikov 20% zľava pri ubytovaní už pri 2 dňovom pobyte.
Pri 2 týždňových pobytoch a viac zľava až 30%.


Pobyty vo Dvore pod Chopkom - využite jedinečnú príležitosť pobytu vo vysokohorskom prostredí s kombináciou návštevy jaskyne. Ideálne aj pre rodiny s detmi.

Ak trpíte alergiologickými ochoreniami dýchacích ciest akými sú – senná nádcha, alergická bronchitída, alergická astma, ale aj chronická bronchitída či chronické zápaly prínosných dutín, pravdepodobne robíte všetko preto, aby ste mali svoju chorobu pod kontrolou.

Efektívnou metódou liečby, bez použitia liekov, je jaskynná liečba
– SPELEOTERAPIA.

Doterajšie poznatky o speleoterapii poukazujú na zlepšenie zdravotného stavu pacientov, zníženie spotreby liekov a dlhodobý liečebný efekt. Spravíte si radosť sebe aj svojim blízkym pobytom na horách, zároveň si urobte vlastnú spaleoterapiu v Demänovskej Jaskyni Slobody a pritom budete v domáckom prostredí.


Optimálna dľžka pobytov

Dlhoročné porovnávacie štúdie ukázali optimálnu dĺžku pobytov. „Ideálna doba pobytu v jaskyni je minimálne niekoľko dní po sebe min. 1-2 hodiny denne. Ideálne je, ak pacient strávi v podzemí 14 – 32 hodín, dosiahne sa požadovaný efekt. Kratšie pobyty majú čiastočný účinok. Na druhej strane, považujeme za zbytočné predlžovať speleoterapeutický pobyt nad uvedenú dobu, pretože predlžovanie pobytov výrazne nezvyšuje efekt liečby,“
tvrdí profesor Dluholucký.

Zdravie nájdete v podzemí

Speleoterapia je liečebná metóda, ktorá využíva špecifické a unikátne vlastnosti prostredia, hlavne ovzdušia aerosólu, prevažne krasových jaskýň na liečbu chronických a alergických chorôb dýchacích orgánov. Liečivý účinok speleoterapie je podmienený zložením mikroklímy jaskynného ovzdušia. Unikátne ovzdušie krasovej jaskyne charakterizuje nízka teplota, stopercentná vlhkosť, vysoká koncentrácia vápnika, horčíka, elektronegatívny náboj ionizovaného ovzdušia. Prostredie je prakticky sterilné, bez baktérií, alergénov, škodlivín a plesní.

Všetky parametre mikroklímy sú zachované aj pri vysokej návštevnosti, mikroklíma sa sama regeneruje. Speleoterapia nie je klimatická liečba, ako ju mnohí nesprávne zaraďujú. Jaskyňa je prirodzené inhalatórium, ktoré sa nedá umelým spôsobom napodobniť. Spojenie tohto účinku prináša želateľné výsledky najmä v kombinácii s komplexnou odbornou zdravotnou, rehabilitačnou a rekondičnou starostlivosťou. Na Slovensku žije vyše 180-tisíc pacientov s diagnózou alergie, astmy či chronického zápalového ochorenia dolných dýchacích ciest. Vo všeobecnosti platí, že až 80 percent detí – astmatikov a alergikov – v dospelosti aj naďalej trpí týmito ochoreniami. Po 10 rokoch z detí, ktoré jedenkrát absolvovali jaskynnú liečbu, je to už iba 24 percent.

Výskumy jednoznačne potvrdzujú – pobyt v jaskyni redukuje počet záchvatov astmy, astme podobných stavov a infekcií dýchacích orgánov z priemerného počtu päťkrát za rok na jeden až dvakrát ročne. Poklesol aj počet detí v starostlivosti alergológov po 10. rokoch od absolvovania speleoterapeutických pobytov. Speleoterapia je inhalačná liečba – jaskyňa je prirodzené inhalatórium s protizápalovým účinkom na sliznice dýchacích ciest. Je to aj istá forma otužovania zvyšujúca odolnosť voči nachladeniu. Pacienti sú po liečbe speleoterapiou menej náchylní na infekcie, ich chorobnosť sa znižuje a výrazne klesá spotreba antibiotík.

Šport, zábava, oddych – to všetko prispieva k tomu, aby sa dosiahol stav telesnej a duševnej pohody „Mnohým pacientom stačí absolvovať jeden speleoterapeutický pobyt a upraví sa im zdravotný stav na potrebnú mieru. Hovorí sa o astmatickom pochode. To znamená, že astma neútočí okamžite ako infarkt, naopak, postupne sa vyvíja, pacient začne kašlať, slzia mu oči, dostane nádchu, čiže ide o dlhodobý proces. Cieľom speleoterapie je tento „pochod“ zastaviť. Čím dlhšie trvá, tým je viac fixovaný. Preto má speleoterapia najväčší účinok u detí, kde ešte nedošlo k trvalým zmenám na dýchacích orgánoch. Mnohí pacienti liečbu opakujú „len“ pre istotu, ale zo zdravotného aspektu ju nepotrebujú, “ upresňuje profesor Dluholucký. Do jaskyne je vhodné sa obliecť podobne ako na lyžovačku, čiže viacvrstvové, nepremokavé oblečenie, topánky a čiapka, nakoľko v jaskynnom prostredí je 100 percent relatívna vlhkosť, teplota dosahuje 5,6 stupňa po celý rok.

Speleoterapia je jedinečná najmä v tom, že dosahuje prekvapivé výsledky s minimálnymi nákladmi. „Najlepší efekt trvale dosahujeme u alergických a opakovaných ochorení mladšej vekovej kategórie. Toto platí pre astmu aj pre pozápalové stavy ochorení dýchacích ciest a pľúc, čiže pre indikácie z hľadiska dýchacieho traktu. Výnimkou však nie sú ani starší pacienti. Naopak, celý svet lieči práve dospelých,“ dopĺňa profesor Dluholucký. Napríklad v Nemecku ani v Španielsku deti nechodia na speleoterapiu. Detskí pacienti sú špecifikom Slovenska, a Českej republiky tým, že speleoterapia sa začala používať pediatrami a v detských ozdravovniach. V ich prípade je speleoterapeutická liečba najúčinnejšia.

Čo prezrádzajú čísla
S 95 percentnou pravdepodobnosťou, ak ste boli chorí zhruba 6 a viackrát rok pred absolvovaním dvojtýždňovej liečby, ďalší rok ochoriete len 1,4 krát. Je preukázané, že po 10 rokoch zostane u alergológa sledovaných len 23 percent pacientov. Pritom sa hovorí, že alergik zostane takmer v 80 percentách alergikom na celý život.

  Zdroj: Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.


Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký: „Chceli sme dokázať, že to nefunguje ...“
„Moje začiatky v oblasti liečby speleoterapie sú trochu kurióznou záležitosťou. Môj predchodca, primár Fabián s primárom MUDr. Bőhmom-Kleinom z Brezna v roku 1970 začali s liečbou v Bystrianskej jaskyni. V roku 1972 tam začali robiť popri nemocničnej liečbe cez prázdniny doliečovacie turnusy pre astmatikov. V tej dobe som bol jeho zástupcom a intenzivistom. Venoval som sa kritickým stavom v detskom veku a intenzívnej pediatrickej starostlivosti. Jaskyňa Bystrá mi išla značne na nervy a vyťažovala našich pracovníkov, oberala nás o čas. Vtedy neexistovali nijaké relevantné dôkazy o jej účinku, čiže som to považoval za plytvanie času a energie. O dva roky neskôr som sa stal primárom a zadal som výskumný projekt na 5 rokov dopredu – skúmať účinok jaskyne, pretože sme chceli dokázať, že to nefunguje.

Výskumný projekt speleoterapie prebiehal 5 rokov. Jedna skupina detí chodila do jaskyne, druhá do jaskyne nechodila, inak robili deti všetky aktivity spolu. Potom sme tieto výsledky porovnali z hľadiska frekvencie ochorenia a astmatických atakov rok pred liečbou a rok po liečbe. Výsledky boli prekvapivé. Zistili sme, že prostredie Nízkych Tatier nemá vôbec nijaký vplyv na priebeh a frekvenciu týchto ochorení. Frekvencia ochorení, astmatických záchvatov, zápalov pľúc a iných infekcií bola rok po absolvovaní speleoterapie štatisticky významne nižšia – až na desatinu – voči skupine, ktorá do jaskyne nechodila. Na Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie sme obhájili účinnosť tejto liečby.“

Dvor pod Chopkom